Gửi Phản Hồi Cho Chúng Tôi
Công Ty Cổ Phần Young Plus

Thông tin chi tiết về young plus
  • Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN YOUNG PLUS
  • Giấy phép: 0315403436
  • Địa Chỉ: 168/32 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh. Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số Tài Khoản: 1101199779979
  • Ngân Hàng: MBBank
  • Tên Bank: CONG TY CO PHAN YOUNG PLUS